Fornvännen's Autumn Issue On-Line

Fornvännen 2013:3 is now on-line on Open Access.

  • Morten Axboe and Magnus Källström on a classic find of runic gold bracteates from Trollhättan, recently expanded by a metal detectorist who would have been better informed about how to go about things if Swedish law had encouraged responsible metal detector clubs.
  • Lennart Bondeson et al. on a recently found and previously unknown type of penny from the time of King Canute, probably struck for his rebellious Danish viceroy Ulf jarl – who was also his brother-in-law. Lennart is an extremely well-informed and responsible detectorist.
  • Kenth Hansen on the tower-wall galleries in Romanesque churches in Scania, and who got to sit there.
  • Visa Immonen on a lovely 14th century salt cellar from Turku.
  • Göran Gruber on the global media furore that ensued (partly because of Aard) when a penis-shaped Mesolithic pressure flaker was found at Motala and described as a possible dildo.
  • Carolina Andersson and Anna-Lena Olsson respond on the behalf of their employer, the National Heritage Board, to criticism of Swedish metal detector legislation.
  • Plus book reviews.

More like this

Finns det några närmare planer på snabbare elektronisk publicering av Fornvännen, denna guldgruva på nätet?

Ok, lite synd tycker jag, men som sagt, det är en veritabel guldgruva, även om man får vänta ett halvår på det senaste numret.

En cool grej är att tusentals läsare i veckan hittar Fv-artiklar via Google fast de aldrig har hört talas om Fornvännen. Googla "örkeljunga stenåldern" liksom.

I find Aard's response time when it comes to dildo-related information to be pretty impressive. First announcement by the excavation team at 11.26, Aard's take at 14.32 the same day!

Varför måste man logga in för att läsa kommentaren om metalldetektorer?

By Thomas Ivarsson (not verified) on 27 Apr 2014 #permalink

Det här är ett egendomligt resonemang (vilket konstaterats tidigare):
"[Vi tycker det är bra att metalldetektorer används i större omfattning], men vi är däremot oroliga för att de insamlade fynden inte konserveras i den omfattning som de borde. De föremål som undersökare enligt undersökningsplanen avser att samla in för att besvara de uppställda frågorna bör också hanteras och konserveras så att de bevaras för
framtiden". Således: Allt som ska tas upp ur jorden ska av etiska skäl konservers. Etiken säger vidare att om inte konservering sker, ska föremålen ligga kvar och förstöras.

Det var din länk som krånglar. Jag kommer åt den från ett annat håll.

By Thomas Ivarsson (not verified) on 27 Apr 2014 #permalink

Lars, kul att du också reagerar på den formuleringen. Jag ger min syn på just detta i nästa nummer av Fornvännen.

Jane, it's the Aard signal. Commissioner Gordon is an archaeology enthusiast.

By Birger Johansson (not verified) on 28 Apr 2014 #permalink

A very old pickup line, in a sense of "old".

By Birger Johansson (not verified) on 28 Apr 2014 #permalink